Time CPU MEGA

Ostatnie uaktualnienie statystyki Czwartek dzień 18. Października 2018 o godzinie 2:58

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnia)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 24.0 % 17.0 % 14.0 %
 Time Total: 29.0 % 21.0 % 16.0 %

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnia)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 24.0 % 18.0 % 14.0 %
 Time Total: 30.0 % 21.0 % 16.0 %

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnia)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 35.0 % 17.0 % 15.0 %
 Time Total: 41.0 % 21.0 % 17.0 %

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnio)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 61.0 % 22.0 % 18.0 %
 Time Total: 61.0 % 24.0 % 22.0 %