SQ2FRB - MEGA CPU Time

[Statystyki]

Ostatnie uaktualnienie statystyki Środa dzień 26. Czerwca 2019 o godzinie 0:04

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnia)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 30.0 % 21.0 % 17.0 %
 Time Total: 36.0 % 25.0 % 20.0 %

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnia)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 56.0 % 21.0 % 15.0 %
 Time Total: 63.0 % 26.0 % 18.0 %

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 70.0 % 23.0 % 23.0 %
 Time Total: 75.0 % 28.0 % 28.0 %

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnia)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 62.0 % 20.0 % 17.0 %
 Time Total: 65.0 % 23.0 % 20.0 %
73 & GOOD DX de Andrzej SQ2FRB.