SQ2FRB - MEGA CPU Time

[Statystyki]

Ostatnie uaktualnienie statystyki Czwartek dzień 21. Lutego 2019 o godzinie 8:56

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnia)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 39.0 % 19.0 % 25.0 %
 Time Total: 46.0 % 26.0 % 33.0 %

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnia)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 57.0 % 22.0 % 25.0 %
 Time Total: 67.0 % 28.0 % 33.0 %

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 63.0 % 22.0 % 15.0 %
 Time Total: 73.0 % 28.0 % 20.0 %

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnia)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 57.0 % 20.0 % 19.0 %
 Time Total: 59.0 % 23.0 % 25.0 %
73 & GOOD DX de Andrzej SQ2FRB.