Time CPU MEGA

Ostatnie uaktualnienie statystyki Środa dzień 12. Grudnia 2018 o godzinie 8:43

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnia)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 25.0 % 18.0 % 23.0 %
 Time Total: 29.0 % 21.0 % 28.0 %

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 32.0 % 19.0 % 23.0 %
 Time Total: 36.0 % 22.0 % 28.0 %

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnia)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 39.0 % 18.0 % 15.0 %
 Time Total: 46.0 % 22.0 % 18.0 %

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnia)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Time User: 61.0 % 21.0 % 18.0 %
 Time Total: 61.0 % 23.0 % 22.0 %