Tap0-Bridge MEGA

Ostatnie uaktualnienie statystyki Czwartek dzień 18. Października 2018 o godzinie 3:23

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Incoming: 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%)
 Outgoing: 4304.0 bit/s (0.0%) 2280.0 bit/s (0.0%) 1608.0 bit/s (0.0%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Incoming: 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%)
 Outgoing: 5448.0 bit/s (0.0%) 2256.0 bit/s (0.0%) 1624.0 bit/s (0.0%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnia)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Incoming: 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%)
 Outgoing: 3120.0 bit/s (0.0%) 2248.0 bit/s (0.0%) 2096.0 bit/s (0.0%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnio)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 Incoming: 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%) 0.0 bit/s (0.0%)
 Outgoing: 795.9 kbit/s (0.8%) 16.2 kbit/s (0.0%) 2336.0 bit/s (0.0%)